Contact

U kunt contact opnemen voor algemene vragen met: nswasnl@gmail.com

Desgewenst kunt u contact opnemen met de secretaris of de penningmeester via onderstaande adressen.

Secretaris
Otto Hospes
e.: ohospes@gmail.com
t: 06-15196388

Penningmeester
JanWouter van Wijngaarden
e.: janwoutervanwijngaarden@hetnet.nl
t.:06-44540646

Rekeningnummer van de Stichting
Giro : NL30 INGB 0001432655