Over ons

Historie

De stichting Nederlandse Vrienden van Neve Shalom/Wahat al Salaam werd opgericht op 18 mei 1990 met als algemeen doel: Het bevorderen van de realisering van de doelstelling van het dorp Wahat al-Salam/Neve Shalom (WASNS) in Israël door materiële en immateriële ondersteuning van met name de educatieve activiteiten in het dorp.

Stichting Nederlandse Vrienden van Neve Shalom Wahat al Salam is actief ter ondersteuning van het dorp, met speciale aandacht voor de School for Peace.

Visie en Missie

De visie van de Stichting Vrienden van Wahat al Salaam/Neve Shalom bestaat uit drie onderdelen. Allereerst gelooft de stichting in het belang van een plek waar Joden en Palestijnen vredig en gelijkwaardig samenleven, als ideaal en om uit te dragen dat dit mogelijk is, zoals het dorp Wahat al-Salam /Neve Shalom (WaSNS) dat doet.

Daarnaast gelooft de stichting in het belang en de kracht van vredeseducatie: het afwerpen van zwart-wit beelden en vijandige denkbeelden door direct contact en gesprek, leidend tot begrip en herijking van beelden.

Tot slot gelooft de stichting ook in het belang van het delen en breder bekend maken van de filosofie en methodologie van de vredeseducatie van het dorp.

Doelen

Vanuit deze visie ondersteunen wij de doelstelling van het dorp: het bouwen aan een samenleving waar Palestijnse en Joodse burgers met wederzijds respect en in gelijkwaardigheid, democratisch samenleven en samen werken aan gerechtigheid, vrede en gelijkheid in het land en de regio.

Stichting informatie

Gegevens Stichting Nederlandse vriendenstichting Wahat al Salam, Neve Shalom conform wettelijke ANBI vereiste

Naam van de instelling zoals in de statuten vermeld: Stichting Nederlandse Vrienden van Neve Shalom / Wahat al-Salam

Het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer) / fiscaalnummer: 008977562

Postadres van de stichting: Ceresstraat 13, 6706 AL Wageningen

Beschrijving van de doelstelling van de stichting: DeNederlandse Vriendenstichting heeft tot doel de boodschap van het dorp Neve Shalom/Wahat al-Salam uit te dragen dat ‘Vrede mogelijk is’ en het bijeenbrengen van gelden voor het dorp.

Het werk dat de stichting uitvoert: De stichting spant zich in het werk van het dorp Neve Shalom/Wahat al-Salam’ bekend te maken via het geven van lezing, interviews, het verspreiden van nieuws en het delen van relevante berichten via onze sociale mediabrieven. Ter ondersteuning van het dorp keert de stichting bedragen voor van met name de School for Peace in het dorp.

De manier waarop de stichting geld werft: De stichting werft actief financiële middelen vanuit giften en donaties, legaten, fondsen, het geven van lezingen en andere speciale acties.

Beheer van het vermogen van de stichting: Het vermogen van de stichting wordt beheerd door het bestuur, en daar waar nodig en mogelijk verstrekt aan het dorp Wahat al Salam/Neve Shalom, met al speerpunt het ondersteunen van de School for Peace.

Samenstelling van het bestuur:

  • Ed Dumrese, voorzitter
  • Otto Hospes, secretaris
  • Jan Wouter van Wijngaarden, penningmeester
  • Caecilia van Peski, lid
  • Adam Uriel Ruff, lid
  • Ronald Hazelzet, lid
  • Linda Rose Smit, lid

Comité van aanbeveling:

  • Prof. Dr. Simon Schoon, Gouda
  • Rabbijn Awraham Soetendorp, Den Haag

Beloningsbeleid: Het bestuur komt tenminste vier maal per jaar bijeen of zo veel vaker als nodig is voor het uitvoeren van haar taken. Gemaakte onkosten, kosten die de bestuursleden redelijkerwijs maken door hun functie bij de stichting, worden vergoed.

Uitvoerende werkzaamheden worden deels uitgevoerd door een betaalde coördinator op parttimebasis op een ZZP contract  

Jaarverslag en beleidsplan

Klik hier voor het jaarverslag 2020

Klik hier voor het financieel jaarverslag 2020

Klik hier voor het beleidsplan 2021-2025 in het Nederlands

Click here for the policyplan 2021-2025 in English

De Stichting Vrienden van Neve Shalom / Wahat al-Salam mag zich per 1 januari 2017 een erkend doel noemen omdat ze aan de hieraan te stellen eisen voldoet. De stichting is hiermee tevens als erkende organisatie opgenomen in het goede doelenregister dat het CBF op haar website publiceert.

Het logo CBF-Erkend Goed Doel laat zien dat deze organisatie zich houdt aan de regels die gelden voor erkenning door het onafhankelijke Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF). Erkende goede doelen weten wat ze willen bereiken, hebben hun organisatie op orde en vertellen daar open en begrijpelijk over. Eens in de drie jaar toetst het CBF erkende goede doelen opnieuw. Er kunnen ook tussentijds controles plaatsvinden. Voor vragen, klachten en een actuele lijst van erkende goede doelen:
Centraal Bureau Fondsenwerving, telefoon 020 – 417 00 03 of www.cbf.nl.