Een Palestijns-Israëlisch vredesinitiatief

‘Wie zegt dat vrede niet mogelijk is moet misschien eens deze website rustig doorlezen.’

T.Kolster, oud-bestuurslid Nederlandse Vrienden NS/WaS.

Welkom op de website van de Nederlandse vrienden van Neve Shalom ~ Wahat al-Salam

Neve Shalom ~ Wahat al-Salam is een dorp van Palestijnse en Joodse burgers van Israel, toegewijdt aan het bouwen aan rechtvaardigheid, vrede en gelijkheid in het land en in de regio. 

Het dorp, gelegen tussen Jeruzalem en Tel Aviv, in Israel, is in 1970 gesticht door broeder Bruno Hussar. Hij had destijds de droom dat er een andere weg naar vrede mogelijk moest zijn: Joden en Palestijnen in Israël zouden met wederzijds respect voor elkaar in vrede samen moeten kunnen leven. Zo stichtte hij zijn Oase van Vrede ofwel ‘Neve Shalom’ in het Hebreeuws, ‘Wahat al-Salam’ in het Arabisch. De bewoners van het dorp leven samen in een democratisch systeem en de kinderen gaan naar een tweetalige school. Behalve woonplek voor zo’n 75 gezinnen, draagt het dorp haar filosofie uit naar de rest van het land en de regio.

De Nederlandse vriendenstichting ondersteunt de educatieve instelling die dit mogelijk maakt; de School for Peace ofwel Vredeschool. Door Joodse en Palestijnse sleutelfiguren uit de samenleving in dialoog te laten gaan, werken zij aan wederzijdsbegrip én aan initiatieven die dit gedachtegoed voorzetten. 

Een simpel ideaal, misschien wel filosofie, vormt de basis voor het samenleven:

# Leven vanuit respect en begrip

# Gelijkwaardigheid tussen Joden en Arabieren

# Vrede stichten vanaf en vanuit de basis

# Onderwijs en bewustzijn stimuleren

Hoe doen we dat?

# Een tweetalig (Hebreeuws / Arabisch) onderwijs in een systeem dat inmiddels bestaat uit een peuterspeelzaal, kleuter- en lagere school.

# De School voor de Vrede (‘School for Peace’) – een centrum voor Joods Arabische ontmoetingen

# Een spiritueel centrum Doumia ~ Sakina. Opgericht ter nagedachtenis aan Bruno Hussar.

# Een ‘Guesthouse’. 40 kamers voor bezoekers en talloze conferentie faciliteiten.  

Lever ook een bijdrage aan het vredesinitiatief! 

Nieuws

Humans from Wahat al-Salam ~ Neve Shalom

Jacky Sherman – onderdeel van het communicatie en ontwikkeling team, heeft een prachtig boek gemaakt over de mensen van Wahat al-Salam ~Neve Shalom. Het bevat foto’s en verhalen van bewoners[…]

Read more

Beleidsplan 2021 – 2025

Tijdens de bestuursvergadering van september 2021 heeft het bestuur het beleidsplan voor de komende vijf jaar vastgesteld. Ook zijn er concrete doelstellingen voor 2021 gevormd in een jaarplan 2021.

Read more

Nieuwe bestuursleden

September 2020 Nieuwe bestuursleden Als eerste zijn wij erg blij om twee nieuwe bestuursleden te verwelkomen en aan u voor te stellen: Linda Rose Smit en Ronald Hazelzet. Zij introduceren[…]

Read more