Wat doen wij?

De Vriendenstichting Wahat as-Salam Neve Shalom ondersteunt het vredesdorp Wahat as-Salam Neve Shalom op twee manieren: door het vredesdorp en met name zijn School for Peace te ondersteunen en door het gedachtengoed van het vredesdorp in Nederland uit te dragen.

In concreto onderneemt de Vriendenstichting de volgende activiteiten:

Steun aan het vredesdorp in Israel

  • Wij werven fondsen voor het vredesdorp (donaties van particulieren, fondsen op naam, legaten, subsidies vanuit stichtingen en overheden, enz.)
  • Wij ondersteunen het vredesdorp met raad en daad (netwerk, kennis, morele steun bij aanslagen, advies bij tweejaarlijkse bezoeken en jaarvergaderingen, enz.)

Verspreiding gedachtengoed in Nederland

  • Wij houden donateurs en subsidiënten op de hoogte van ontwikkelingen in en rond het vredesdorp en het vredesproces ‘on the ground’
  • Wij onderhouden contacten met de media om nieuws uit het vredesdorp en zijn School for Peace onder de aandacht te brengen
  • Wij verzorgen lezingen en nemen deel aan symposia e.d. bij groepen en organisaties die zich inzetten voor vrede, solidariteit, geloof, samenleven e.d.

In het algemeen fungeert de Vriendenstichting als een brug tussen ‘onze’ vredespioniers in Israel en andere vredezoekers en samenlevingbouwers in Nederland.